Holistisk pedagogikk

Holistisk pedagogikk

onsdag 24. mai 2017

Ensformig satsing fra skolene!

I kunnskapsløftet blir det lagt vekt på fem basiskompetanser. Disse er; å lese, å skrive, å regne, å kunne uttrykke seg muntlig og bruk av IKT. Det uttrykkes klart at disse skal gjennomsyre alle fag. Allikevel blir det, på de fleste skoler, en storsatsing på fagene norsk, engelsk og matte, som om det kun er disse fagene man kan bearbeide kompetansene i. Men videre så er disse fagene også de som elevene blir målt i gjennom nasjonale prøver. Lærere med disse fagene i sin utdanning blir derfor foretrukket ved ansettelser. Dette tenker jeg i det lange løp ikke vil være bærekraftig, og at et slikt valg gjenspeiler fragmenteringen som kjennetegner den konvensjonelle skolen.
Ved en holistisk skole arbeider man ikke ut fra et enkelt fag, men integrerer alle fagene rundt f.eks. et overordnet tema eller en problemstilling. Det er også viktig med lærermangfold ved en holistisk skole, der lærerne kan utfylle hverandre personlig, faglig og profesjonelt. De fem basiskompetansene vil ved en slik skole være hverdagpraksis uavhengig av de enkelte fag. Men, konsekvensen av dette er at man da ikke kan måle elevene ut fra standardiserte nasjonale prøver, hvilket i seg selv er en kontrollmekanisme fra høyere hold som alle lærere bør være fri fra om man skal få til en bærekraftig utdanning og opplæring.

(Bilde hentet fra: https://www.teachermagazine.com.au/files/Project-based_learning_and_problem-based_learning_-_what_is_the_difference.jpg)

:)