Holistisk pedagogikk

Holistisk pedagogikk

mandag 29. mai 2017

Bruk av IKT i en holistisk skole

IKT i opplæringen er et spørsmål jeg ofte får i forhold til holistisk pedagogikk. Dette er tydeligvis et viktig spørsmål for mange og jeg skal nå prøve å gjøre rede for bruk av IKT i en holistisk skole:I litteraturen om holistisk pedagogikk er det ikke tatt et standpunkt i bruk av IKT slik f.eks. Steinerskolene har gjort i lys av Steiners holdning til teknologi og modernitet (av sin tid). Men i holistisk pedagogikk fremmes det en holdning om måtehold og variasjon når det kommer til pedagogiske metoder og bruk av hjelpemidler, og dette innbefatter også IKT. Ut fra arbeidsmetodene mange holistiske skoler tar i bruk, som problembasert læring, prosjekter, fordypning og forskning vil bruk av internett og IKT være en nødvendighet, men da hensiktsmessig. Holdningene blant flere forfattere er alt til sitt bruk så lenge dette er til elevenes favør i deres opplæring og utvikling. Men videre er det interessant å merke at slike arbeidsmetoder, som nevnt ovenfor, kommer først på 4 trinn og oppover. Flere skoler verner om de minste, 1-3 trinn, der opplæringen består av lek og utforskning og tilegnelse av nødvendige kompetanser for å kunne ta i bruk mer forskningsmetoder. Samtidig vil jeg få bemerke at bruk av IKT i den offentlige skolen også er varierende alt avhengig av hvem som jobber der og rektors holdning og satsning på IKT. Noen lærere er måteholdne med de minste, mens andre gjerne ser til at hver enkel elev har sin egen Ipad fra 1 trinn. Noen bruker IKT som et arbeidsredskap, mens andre bedyrer til ulike software programmer som skal stå for opplæringen i de ulike fag. Software programmer som da ikke er utviklet av pedagoger, og som innholdsmessig ikke har tatt hensyn til barnets helhetlige utvikling.Vi i Forbundet for Holistisk Pedagogikk er for bruk av IKT i skolen, men er av den oppfatning at dette skal være et supplement i mangfoldet av metoder og arbeidsredskaper. Det skal også være hensiktsmessig i forhold til elevens aldersgruppe, utvikling og opplæring, og at lærere bør ha et kritisk blikk på samfunnets press om bruk av IKT for å verne om barnas naturlige, helhetlige (holistiske) utvikling.