Holistisk pedagogikk

Holistisk pedagogikk

torsdag 6. desember 2018

NY bok på markedet!

En ny bok om holistisk pedagogikk har kommet ut. Flere folk fra nær og fjærn har vært deltakende og deler sine tanker og ideer om holistisk pedagogikk, teoretisk og praktisk. Boken finner dere her:

fredag 16. november 2018

Holistic Education Initiative

Holistic Education Initiative er en organisasjon som har til hensikt å formidle om holistisk pedagogikk til alle interesserte. De er lokalisert i Nord-Amerika der holistisk pedagogikk er ganske utbredt. De gir tilgang til mange interessant artikler skrevet av flere prominente personligheter innen holistisk pedagogikk. Legger ved linken her, så ta en titt 
Holistic Education Initiative


Bilderesultat for holistic education initiative

fredag 3. august 2018

Umodne?


«Umodne» er et begrep som brukes om de barna man anser som ikke skoleklare. Et begrep som er totalt misvisende og ikke passende på våre barn. Ingen barn er «ferdig modne» når de begynner skolen. Et slikt begrepsbruk og holdning reflekterer samfunnets syn på skolen, som nå må endres. Skolen er ikke noe man modnes til, men noe man modnes i! Det er ikke 6 åringene som må være skoleklare, men skolen som må være klar for 6 åringene. De har to uker på seg.

fredag 1. desember 2017

En liste over en rekke skoler rundt om i verden som drives på holistisk pedagogisk grunn

1.
Whole Life Learning Center, Austin, Texas, USA.

Link:
http://wholelifelearningcenter.com/about/


2.
Findhorn Foundation College i Skotland. Også knyttet til Findhorn Eco-village

https://www.findhorncollege.org/college/aims/aims.php3.
Her har vi Rainbow Community School i USA. En spennende skole med Mindfullness på agendaen. 

Link:
http://rainbowcommunityschool.org/

Bilderesultat for rainbow community school
Bilderesultat for rainbow community school

4.
Wish School i Brasil.

Link:
https://www.wishanaliafranco.com.br/5.
Østlig filosofi er en av flere ting som skiller holistisk pedagogikk fra allmenn pedagogikk. Det er kanskje derfor du finner flere skoler i Østen som står i tråd med/er holistiske. Her er en skole i India, nærmere bestemt Nirmaan Holistic Education School.

Link:
http://nirmaanschool.com

6.
En Krishnamurti skole for de litt eldre. Brockwood Park School i Storbritannia.

Link:
https://www.brockwood.org.uk/7.
En boarding school i Storbritannia, Bristol ved navn Sidcot. En skoleform vi ikke er kjent med på grunnskoletrinnet. 

Link:
https://www.sidcot.org.uk/junior/what-we-learn#.WjlYx9_ibIX

Junior-approach

8.
The Victoria School for ideal education i Canada 

Link:
http://vsie.ca/

9.
Mange av skolene jeg finner befinner seg i Nord-Amerika. Her er Purpose Built School i Atlanta, East Lake, USA. Holistisk pedagogikk bevegelsen begynte i hovedsak i Nord-Amerika, hvilket kan forklare mangfoldet av slike skoler i denne delen i verden.

Link:
http://www.purposebuiltschools.org/the-drew-model/cradle-to-college10.
Tilbake til USA, nærmere bestemt Phoenix, Arisona. Camelback Holistic Preschool.

Link:
http://camelbackpreschool.com/about-us/holistic/

11.
Denne skolen ligger i Hong Kong. Bromsgrove School.

Link:
http://bromsgrove.mhis.education/en-us/holistic.php


12.
"Tailored education" er et begrep denne og mange andre skoler bruker i sin beskrivelse av sin skole. På norsk blir det "skreddersydd utdanning". Dette er noe som kjennetegner holistisk pedagogikk, men vi ser også at dette er en ny trend i vårt samfunn. I dag kan man få skreddersydd sitt kjøkken, bil, reise, klær, osv. Hvorfor ikke da også sin utdanning?  
Her er Japari School i Johannesburg, Sør-Afrika.

Link:
http://japari.co.za/


13.
Holistisk pedagogikk finner man på alle alderstrinn rundt om i verden. Her er en videregående skole; Sappo School som befinner seg i Commack, NY, USA. 

Link:
https://www.sapposchool.com/teaching-methodology/holisitic-education/

Bilderesultat for sappo school commack

14.
Dette er en spennende skole som befinner seg i Seattle, USA, med navn Living Wisdom School. Skolen bygger på filosofien til Ananda Sangha og J Donald Walters pedagogiske arbeid og bok: Education for Life. De beskriver også på sida si hvordan de skiller seg fra Steiner og Montessori. En god beskrivelse av holistisk pedagogikk versus de to ovennevnte for de av dere som lurer :)

Her er linken til skolen:
http://livingwisdomschoolwa.org/index.php/education-for-life/

Her er linken til boka:
https://www.amazon.com/Education-Life-Preparing-Children-Challenges/dp/1565897404/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1512765171&sr=8-1&keywords=education+for+life

Bilderesultat for living wisdom school

15.
Dette er en av flere skoler knyttet til NHP International, som har holistisk pedagogisk filosofi til grunn. Denne skolen ligger i Nicaragua. Jeg vil få minne om at selv om holistisk pedagogikk tok av på 80-tallet, så var ikke dette en ny oppfinnelse, men en sammenfatning av teori og praksis som allerede ble drevet ved mange skoler rundt om i verden. Dette innebar også religiøse skoler knyttet til kristendom, hinduisme, buddhisme, m.m. uten at holistisk pedagogikk knyttet seg til noen av disse.

Link:
https://www.nph.org/ws/page.php?path=news/archive/2016/nicaragua/holisticeducation.php
16.
Med tanke på at dette er en skole kun for jenter, så er det med det kanskje ikke helt i tråd med begrepet holistisk (helhet), da det mangler den andre halvdel 😉 Uansett, her er Roedean School for girls, Brighton, UK.

Link:
http://www.roedean.co.uk/Holistic-Education
17.
Turen går til Dublin, Irland, og Saint James Public School.

Link:
http://www.saintjamessps.com/holistic-education/18.
School Around Us, som befinner seg i Maine, USA:

Link:
http://www.schoolaroundus.org/holisticeducation/
tumblr_mn8b8sLRb61rkz363o1_1280.jpg19.
Krishnamurti er en av flere filosofer som holistisk pedagogikk er inspirert av. Det finnes flere Krishnamurti skoler, spesielt i India. Her er en av dem:

Link:
http://valleyschool.herokuapp.com/

20.
Bellwether School i Vermont, USA. En skole som ble opprettet av Ron Miller i 1995. Miller var den som tok initiativ på 80-tallet å samle en rekke pedagoger og utdanningsvitere, for å arbeide fram et mer tydelig holistisk pedagogisk grunnsyn.

Link:
http://www.bellwetherschool.org/roots


Bilderesultat for bellwether school vermont

21.
Equinox Holistic Alternative School i Toronto, Canada. En skole som Jack Miller viser til i sitt foredrag vi hadde nå i høst på litteraturhuset.

Link:
https://equinoxschool.ca/

onsdag 29. november 2017

Logo

På Facebook sida  bruker jeg følgende logo med slagordet; hodet, hånd, hjerte, ånd. Ikke bare rimer det, men de er også forklarende i forhold til holistisk pedagogisk didaktikk (læren om undervisning).

Hodet: Her blir abstrakt kunnskap overført fra en til en annen. Det være seg lærere eller skolebøker, der den andre (eleven) er passiv mottaker av det som blir formidlet.

Hånd: Her er eleven aktiv i sin egen læring gjennom praksis, og kunnskapen oppnås gjennom erfaringen.
Hjerte: Her kommer det estetiske og kunstneriske inn. Fag, emner og praktisk arbeid som berører følelsene og sjela. Men dette innebærer også aktiviteter som mindfullness, meditasjon, yoga, tur i naturen, m.m.
Ånd: Alt man gjør i de tre første vil ha en innflytelse på ånden, eller det økologiske selv som Arne Næss kaller det. Derfor er det viktig at læreren finner en god balanse mellom disse, slik at HELE mennesket, kropp, sinn, sjel og ånd, blir berørt.
I skolen i dag ser vi at hodet får alt for stor plass, mens hånden og hjertet nesten ingen. Dette skaper ubalanserte mennesker som ikke finner harmoni med seg selv, sitt liv eller verden rundt seg. Det være seg relasjonen til andre mennesker, dyr eller naturen. Det økte behovet for psykisk helse i skolen er en bekreftelse på dette.


x

tirsdag 21. november 2017

torsdag 9. november 2017

Krishnamurti om utdanning

Jiddu Krishnamurti (1895-1986) er en indisk filosof som har en sentral plass i holistisk pedagogikks filosof-rekker. Her er linken til min favorittbok, der Krishnamurti deler sine tanker om utdanning og opplæring.


http://www.holybooks.com/wp-content/uploads/J-Krishnamurti-Education-and-the-Significance-of-life.pdf


Bilderesultat for jiddu krishnamurti education and significance of lifesøndag 5. november 2017

Gandhi om utdanning

Bilderesultat for gandhi education quotes
Innen pedagogikkfeltet i Norge blir det skrevet en rekke artikler om pedagogikk og utdanning, som i seg selv er interessante. Men det de alle har til felles er at de kun viser til den vestlige tradisjonens pedagogikk og mestere. I holistisk pedagogikk går man utover den tradisjonelle vestlige oppfatning av pedagogikk og finner også inspirasjon hos andre store østlige tenkere. En av dem er Gandhi og her er linken til boken "Gandhi on Education". En samling av Gandhis tanker om tema. 


torsdag 2. november 2017

"Innsæi", en fantastisk dokumentar om intuisjonens betydning

Intuisjon er en viktig egenskap ved mennesket, som man dessverre ikke bruker for ofte i den konvensjonelle skolen. Ei heller i samfunnet generelt. Fornuften og tenkningen har fått en dominant plass, mens følelser og intuisjon blir sett på som noe svakt og verdiløst.


I holistisk pedagogikk har intuisjon en viktig plass i opplæringen, da ikke som noe eget, men som en del av helheten; tenkning og intuisjon.  Det legges opp til at elevene må bruke både tenkning og intuisjon i sitt arbeid, og med det bruke HELE seg.


Dokumentaren "Innsæi" tar opp intuisjonens betydning og viktighet for mennesket, og viser også til viktigheten av at dette kommer mer inn i skolen. Denne kan sees på Netflix.


torsdag 26. oktober 2017

Vurdering ved en holistisk skole


Hvordan vil vurdering ved en holistisk skole arte seg?
Sitatet under er tatt fra Equinox Holistic Alternative Schools Teacher Handbook. 

Authentic Assessment
Students and teachers co-create the learning goals and success criteria for project assessments. Participating in the development and articulating their own learning goals ensures a meaningful experience for students. Thoughtful self-assessment occurs as students participate in the development of their own collection of evidence to demonstrate learning.


Holistic integrated inquiry and projects offer assessment opportunities in several subject areas and at various stages of learning, from reading for meaning, collaborating with group members, developing individual goals, oral expression, writing with, gathering information analyzing, and finally creating and communicating a final product. With the guide of ongoing descriptive feedback, students reflect and devise their next steps in rich contexts, with real life connections. 

Hvem bærer ansvaret for elevenes psykiske og fysiske lidelser rundt vurdering i skolen?

En videreføring av diskusjonen om vurderingsmetoder i skolen som en årsak til barn og unges psykiske/fysiske lidelser.
I Utdanningsdirektoratets brosjyre om vurdering på barnetrinnet står det ganske klart og tydelig: "Lærerens vurderingspraksis kan ha mye å si for elevenes læring. Lærerne bør prøve ut ulike måter å vurdere og å gi tilbakemeldinger til elever på. De må finne ut hvordan elevene lærer best, og hva slags tilbakemeldinger som virker motiverende og som fremmer læring."Videre står det:"Vurdering kan både hemme og fremme læring, men gjort på riktig måte kan vurdering være et effektivt verktøy for læring. Det forutsetter at alle har et bevisst forhold til egen vurderingspraksis og at det jobbes kontinuerlig for en god vurderingskultur på skolen."
Altså, det er opp til oss lærere hvilke vurderingsmetoder vi tar i bruk. De negative konsekvensene av vurderingsmetodene som er beskrevet i artikkelen vil jeg tørre å påstå også er lærernes feil og ikke bare politikerne. Vi (lærere) er flinke til å rette fingeren mot politikerne, men vi må også ta stor selvkritikk i måten vi tolker og forstår de føringene politikerne gir oss.

mandag 23. oktober 2017

Jack Millers foredrag om holistisk pedagogikk på Litteraturhuset i Oslo

Nå har dere muligheten til å se og høre på Jack Miller snakke om holistisk pedagogikk og Equinox Holistic Alternative School, på Litteraturhuset i Oslo.
lørdag 21. oktober 2017

Hvorfor en holistisk skole?

I forlengelse av at Hurdal Økolandsby nå har gått offentlig ut med sitt arbeid fram mot en søknad om en skole tuftet på holistisk pedagogikk, er det flere som har spurt meg; hva skal vi med en holistisk skole når vi har både Steiner, Montessori og Nyskolen?

Jeg skal nå prøve å svare på det, og min begrunnelse bygger på 10 års arbeidserfaring fra den private skole, 3 års arbeidserfaring i den offentlige skole, samt en lang pedagogisk utdanning på master nivå. Det som er skrevet om de tre skoleslag her er en grov skisse og generalisering, men det vil også min redegjørelse om holistisk skole bli i denne sammenheng.

Steinerskolen og Montessoriskolen bygger på en konkret pedagogikk og didaktikk (undervisningslære) knyttet til grunnleggerne. Nyskolen bygger på Mosse Jørgensens tanker og ideer om en skole, men som også er preget av de danske friskolene, som Mosse beundret og skrev mye om. Nyskolen vil være det vi kan kalle demokratisk skole, da de legger stor vekt på en slik praksis i elevenes skolehverdag gjennom medbestemmelse og elevdemokrati. Jeg vil nå gå litt nærmere inn på de tre.

Rudolf Steiner (1861-1925) hadde en klar oppfattelse av barn og deres utvikling, da også på det åndelige plan, og utarbeidet en skole tuftet på sin åndsvitenskap/antroposofi om barnet. Det legges stor vekt på at i Steinerskolen blir barnet ditt sett og møtt, men i praksis innebærer dette i lys av Steiners oppfatning av barn. Undervisningen som alle barn har i sine respektive klasser er ikke tilpasset DITT barn, men det generelle barn ut fra Steiners kunnskap om barn for 100 år siden. Vitenskapen har kommet ganske langt siden den gang, og mye stemmer ikke lenger. I mitt arbeid som lærer i en Steinerskole har jeg møtt på elever som ingen interesse har for det tema det jobbes med, men som heller viser en lidenskapelig interesse for noe annet, som i lærerplanen ligger på noen klassetrinn høyere. Siden alle barna jobber med de samme tema innenfor den samme aldersgruppe, har jeg aldri fått handlingsrom til å la dette barnet jobbe med et annet tema på sin måte. Nei barnet måtte vente til han/hun kom på det respektive trinnet, og det å vente er bare sunt, ble jeg fortalt. Ergo; lærerne er bundet til en lærerplan og en metodikk som er styrende og retningsgivende for ditt barn og med det vil ikke læreren HELT kunne møte DITT barn. 

Montessoriskolen bygger på Maria Montessoris (1870-1952) pedagogiske utprøvinger, som viste seg å være suksessfulle i sin tid. Hun bygget sin pedagogikk på samtidens barnesentrerte pedagogikk, samt sin kunnskap som lege. Hun utviklet en metode og et undervisningsmateriell som gjennomsyrer Montessoriskolene i dag. I praksis ved en Montessoriskole vil DITT barn bli mer sett, da man her arbeider med aldersblandede grupper der de store kan hjelpe de små. Der hver enkel elev får sin ukeplan tilpasset sitt nivå og arbeidstempo. Men igjen, undervisningsmetoden og materiellet som Montessori har utviklet er styrende og passer ikke alle.

Jeg er tidligere blitt spurt om hvilken skole passer mitt barn, av de to ovennevnte, da jeg bodde i et distrikt som kunne tilby begge skoleslag, og som jeg har vært så heldig å få arbeide ved. Da har jeg svart at; har du et kunstnerisk, drømmende, lekende, fantasifullt barn velger du Steiner. Har du et kunnskapsorientert barn med et forskerblikk og behov for harde fakta, velger du Montessori.

Nyskolen har jeg ikke arbeidet ved, men kun vært på som observatør i en uke i 2005, etter et besøk hos Mosse Jørgensen. Det var da en ganske ny skole som ikke helt hadde fått på plass en tydelig skoleprofil, og mye av det de gjorde den gang skilte seg ikke særlig ut. Men, jeg ser på hjemmesiden deres i dag at mye har skjedd siden den gang, og at skolen har en mer tydelig profil, hvilket tilfredsstiller kategorien demokratisk skole. Den internasjonale organisasjonen AERO som arbeider for demokratiske skoler definerer denne type skole slik: There is no monolithic definition of democratic education or democratic schools. But what we mean here is “education in which young people have the freedom to organize their daily activities, and in which there is equality and democratic decision-making among young people and adults”. Ved en demokratisk skole er mennesket i sentrum i relasjon til sine medmennesker og samfunnet.

Alle tre skolearter har også en miljøprofil hvor man legger vekt på at opplæringen også skal inneha en miljøbevissthet, men da på et annet plan enn holistisk pedagogikk. Steiner er vel den som kommer nærmest holistisk pedagogikk, som jeg vil si mer om i avsnittet om holistsik skole som kommer.

En holistisk skole er en skole som ser DITT barn, som vil involvere og bringe DITT barn i et fellesskap som går utover samfunnet og demokratiet, nemlig naturen, jorden og kosmos.Valg av innhold og metode i DITT barns skolehverdag vil være tilpasset DITT barn rundt et felles overordnet tema. Innenfor dette tema velger elevene selv hva de ønsker å se nærmere på i lys av det de undrer seg over, enten individuelt, to og to eller i gruppe. Derfor finnes det ikke en allerede foreskrevet undervisningsmetode som ditt barn skal jobbe ut fra, men heller en veiledning til lærerne om hva de må tenke på når de planlegger undervisningen for ditt barn, for å skulle kunne kalle det holistisk pedagogikk. En slik veiledning har Jack Miller utarbeidet i boka «Holistic curriculum» som første gang ble utgitt i 1989. I denne veiledningen legges det vekt på at ditt barn skal bli forbundet med sitt indre, sitt sinn, sin kropp, sine medmennesker, dyr, planter, naturen, verden, kosmos, og med det ser man at Dyp-økologien får en sentral plass i skolepraksisen. Dette gjør at opplæringen av det miljøbevisste menneske gjøres ut fra et ståsted der mennesket ikke lenger er verdens sentrum, men heller en del av en større helhet som vi må tilbake til for å kunne leve bærekraftig.

Som man ser så vil en holistisk skole kunne være et fjerde alternativ for de som ønsker at sitt barn skal bli møtt for den han/hun er, med alle sine lyster og laster, og hvor lærerne har friheten til å finne de rette læringsmetodene for ditt barn, da det ikke ligger noe allerede foreskrevet slik vi finner det i Montessori og Steiner. En skole som bygger på holistiske verdier og verdensanskuelse, og som ikke minst bygger på ny kunnskap innen psykologi, sosiologi, filosofi, og naturvitenskap der helhetstanken/holism ligger til grunn. Men, en holistisk skole skal også forholde seg til en nasjonal lærerplan, i fravær av en egen, men dagens lærerplan, slik den er nedskrevet, er såpass romslig og vid, at det ikke vil kunne være noe problem å innfri lærerplanens krav i lys av holistisk pedagogikk. Jeg våger å påstå at holistisk pedagogikk er for framtidens skole slik Kunnskapministeren og Ludvigsen-kommisjonen ser den for seg, men at dette krever nye måter å tenke skole og undervisning på. Holistisk pedagogikk er et slikt alternativ. 

Bilderesultat for equinox holistic alternative school
Bildet er fra Equinox Holistic Alternative School i Toronto, Canada