Holistisk pedagogikk

Holistisk pedagogikk

onsdag 29. november 2017

Logo

På Facebook sida  bruker jeg følgende logo med slagordet; hodet, hånd, hjerte, ånd. Ikke bare rimer det, men de er også forklarende i forhold til holistisk pedagogisk didaktikk (læren om undervisning).

Hodet: Her blir abstrakt kunnskap overført fra en til en annen. Det være seg lærere eller skolebøker, der den andre (eleven) er passiv mottaker av det som blir formidlet.

Hånd: Her er eleven aktiv i sin egen læring gjennom praksis, og kunnskapen oppnås gjennom erfaringen.
Hjerte: Her kommer det estetiske og kunstneriske inn. Fag, emner og praktisk arbeid som berører følelsene og sjela. Men dette innebærer også aktiviteter som mindfullness, meditasjon, yoga, tur i naturen, m.m.
Ånd: Alt man gjør i de tre første vil ha en innflytelse på ånden, eller det økologiske selv som Arne Næss kaller det. Derfor er det viktig at læreren finner en god balanse mellom disse, slik at HELE mennesket, kropp, sinn, sjel og ånd, blir berørt.
I skolen i dag ser vi at hodet får alt for stor plass, mens hånden og hjertet nesten ingen. Dette skaper ubalanserte mennesker som ikke finner harmoni med seg selv, sitt liv eller verden rundt seg. Det være seg relasjonen til andre mennesker, dyr eller naturen. Det økte behovet for psykisk helse i skolen er en bekreftelse på dette.


x