Holistisk pedagogikk

Holistisk pedagogikk

torsdag 26. oktober 2017

Hvem bærer ansvaret for elevenes psykiske og fysiske lidelser rundt vurdering i skolen?

En videreføring av diskusjonen om vurderingsmetoder i skolen som en årsak til barn og unges psykiske/fysiske lidelser.
I Utdanningsdirektoratets brosjyre om vurdering på barnetrinnet står det ganske klart og tydelig: "Lærerens vurderingspraksis kan ha mye å si for elevenes læring. Lærerne bør prøve ut ulike måter å vurdere og å gi tilbakemeldinger til elever på. De må finne ut hvordan elevene lærer best, og hva slags tilbakemeldinger som virker motiverende og som fremmer læring."Videre står det:"Vurdering kan både hemme og fremme læring, men gjort på riktig måte kan vurdering være et effektivt verktøy for læring. Det forutsetter at alle har et bevisst forhold til egen vurderingspraksis og at det jobbes kontinuerlig for en god vurderingskultur på skolen."
Altså, det er opp til oss lærere hvilke vurderingsmetoder vi tar i bruk. De negative konsekvensene av vurderingsmetodene som er beskrevet i artikkelen vil jeg tørre å påstå også er lærernes feil og ikke bare politikerne. Vi (lærere) er flinke til å rette fingeren mot politikerne, men vi må også ta stor selvkritikk i måten vi tolker og forstår de føringene politikerne gir oss.