Holistisk pedagogikk

Holistisk pedagogikk

søndag 11. juni 2017

De unike barnas tilkortkomming i den norske skole

Enda en historie (se link nederst), av alt for mange, om sviket fra skolen når det kommer til å imøtekomme de unike barnas læring. Det interessante i denne artikkelen er at det snakkes om barnets læringstil, og hvordan dette ble tatt hensyn til i Finnland med stor suksess (da på den internasjonale skolen). Holistisk pedagogikk handler nettopp om dette, å ta hensyn til den enkeltes elevs læringstil og legge forholdene til rette for personlig utfoldelse i et større fellesskap bestående av unike personligheter. Et læringsmiljø der hver og en får brukt seg selv ut fra sine forutsetninger.

Men hvorfor er det slik i den norske skolen?

Det finnes mange forklaringer på dette, men en ting jeg har merket meg er at lærerutdanningen ikke gir studentene tilstrekkelig innføring i ulike metoder og læringstiler. Dette er noe studentene selv etterlyser i sin utdanning, men som ikke blir imøtekommet tiltros for nye reformer. Konsekvensene av dette er at studentene, når de kommer ut i arbeid, ofte tyr til læringstiler de er kjent med fra sin egen skolegang, og med det havner man i en gjentakende pedagogisk sirkel som det er vanskelig å komme ut av.

Med holistisk pedagogikk kommer det et krav om å ta hensyn til den enkeltes læringstil, et krav om at læreren virkelig ser eleven og tenker nytt, kreativt og alternativt for at han/hun skal få vokse seg som lærende mennesker. I holistisk pedagogikk hører man ikke begrepene tilpasset undervisning eller spesialundervisning, siden undervisningen ikke er av en standard art.

https://www.nrk.no/troms/norsk-skole-gjorde-smarte-_alexander_-til-skoletaper-1.13463891