Holistisk pedagogikk

Holistisk pedagogikk

tirsdag 23. mai 2017

Holistisk pedagogikk: Bakvendtland

Å drive holistisk pedagogikk kjennes litt ut som å befinne seg i bakvendt land (der alt kan gå ann). I den norske skole er det lærerplanen og kompetansemålene som styrer. Hver uke sorterer lærerne ut noen kompetansemål i de ulike fagene som skal ligge til grunn for undervisningen. Disse presenteres for elevene før undervisningen og evalueres på slutten (om man får tid i løpet av de 45 min). I holistisk pedagogikk ligger ikke lærerplanen og kompetansemålene til grunn for selve undervisningen, til tross for at man forholder seg til en slik en. Kompetansemålene ligger i bakgrunnen der man markerer de man ha nådd og jobbet med underveis i læringsprosessen. Mer tydelig: temabasert undervisning er en av flere former for metode innen holistisk pedagogikk. Man forholder seg til et overordnet tema som man forsker på, undrer seg over, leser seg opp til, osv. i grupper eller individuelt. I løpet av denne prosessen krysser læreren av de kompetansemålene eleven/e har vært innom på tvers av fag, og til slutt snakker man sammen om det man har lært og erfart. Kompetansemålene skal klart innfris ifølge opplæringsloven, men disse er ikke utgangspunktet for selve undervisningen, men noe man tar underveis i møte med eleven og dens læring.:)