Holistisk pedagogikk

Holistisk pedagogikk

fredag 3. mars 2017

Holistisk vitenskap og verdensanskuelse

Holistisk pedagogikk bygger på holistisk vitenskap og verdensanskuelse. Hva dette er beskriver artikkelen "Holistic World View: Towards an intergral understanding of the personal and the scientific", skrevet av Galarza (2008), veldig godt. Følg linken under og dere får tak på artikkelen :)

https://scholar.google.no/scholar?q=holistic+world+view%3A+towards+an+integral+understanding+of+the+personal&btnG=&hl=no&as_sdt=0%2C5


(Bilde hentet fra: http://29oct2013.blogspot.no/2013/11/what-is-holistic-science.html)

Ingen kommentarer: