Holistisk pedagogikk

Holistisk pedagogikk

mandag 20. mars 2017

Kommentar til Røe-Isaksen uttalelse i Aftenposten (20.03.2017)

Røe-Isaksen har i dag uttalt seg at: "Det som skaper uro, bråk og manglende selvtillit er jo at barna ikke har lært og ikke har knekt lesekoden". Det er et lite poeng i den uttalelsen, men hovedgrunnet til uro og bråk er at elevene ikke ser MENINGEN med det de gjør. Du kan drille dem i bokstavøvelser, ordlyder, lesekoder, osv, men ser de ikke den dypere meningen, så blir lesing kun et håndverk man må mestre som framtidig elev, student og arbeidstaker.
I holistisk pedagogikk er ikke lesing målet, men veien til dypere livsanskuelser gjennom tekster og litterære verk som forteller om de ulike kunnskaper og om livets mysterier. Et eksempel på dette kan være kunnskapen om bokstavene, deres lyder, form og mystikken rundt dette.


(Bildet hentet fra: http://www.huffingtonpost.com/2014/05/12/reading-report-_n_5307509.html)