Holistisk pedagogikk

Holistisk pedagogikk

mandag 6. februar 2017

Ludviks-komisjonens rapport om fremtidens skole

Er det rom for holistisk pedagogikk i framtidens skole?

Her kommer et tungt og langt dokument til Røe-Isaksen fra Ludviksen-kommisjonen om Framtidens Skole. Jeg ser i dokumentet at flere punkter som blir tatt opp som; dybdelæring, vitenskaplige metoder og tenkemåter, samhandling, å kunne utforske og skape, kreativitet og innovasjon, kritisk tenkning og problemløsning og tettere samarbeid mellom fag, så absolutt er innenfor Holistisk Pedagogikk. Ergo vil jeg påstå at Holistisk pedagogikk er framtidens skole!

Ta en titt på rapporten:
http://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2015/06/NOU201520150008000DDDPDFS.pdf