Holistisk pedagogikk

Holistisk pedagogikk

søndag 31. juli 2016

Det økologiske selv

"Det økologiske selv":
Det er slik at vi er i, av og for naturen. Samfunn og menneskets forhold til andre mennesker er viktig, men vårt selv er rikere i sine relasjoner. Dette er relasjoner som ikke bare kan knyttes opp til samfunnet og andre mennesker, det må sees på bakgrunn av det større fellesskapet av alle levende vesener" (Jakobsen, 2013).
"Det utvidede selv":
Selvet må forstås som noe som utvides til å omfatte den helhet som vi er deler av. Selvet er ikke det isolerte enkeltindividet, ett enkelt atom som er et selvtilstrekkelig avgrenset objekt mot andre ting. Helheten som individet inngår i, blir en del av dets selv. (Næss i Jakobsen)
Dette er spirituality på norsk tenker jeg, en moderne forståelse av begrepet Ånd.
Holistisk pedagogik = Hode-hånd-hjerte-ånd!
Litteratur:
Jakobsen, T. G (2013) Transformativ læring, dypøkologi og moralsk holisme, i Boka Pedagogikk under livets tre, red: Steinnes og Dobson, s. 91-128. Akademika, Oslo

Ingen kommentarer: