Holistisk pedagogikk

Holistisk pedagogikk

fredag 3. juni 2016

Holisme

Pedagogikk, eller utdanningsvitenskap, er nært forbundet med filosofi, sosiologi og psykologi. Tradisjonelt har dette vært i lys av det Kartesianske-Newtonian vitenskapelige paradigme, hvilket allmennpedagogikken bygger på. Holistisk pedagogikk derimot bygger på det nye vitenskapelige paradigme kalt Holisme. Her er en link som kort beskriver de ulike vitenskapelige retninger i lys av dette. http://environment-ecology.com/holistic-view/111-what-is-holism.html