Holistisk pedagogikk

Holistisk pedagogikk

mandag 16. oktober 2017

Holistisk pedagogikks forståelse av kjærlighet

Åndelighet, eller spirituality på engelsk, er et begrep som det er vanskelig å klargjøre helt betydningen av i vårt millenium. Dette fordi begrepet i år tusener er knyttet til religion, mens det i dag, spesielt på engelsk, også kan ha en mer sekulær betydning. Miller hadde i sitt foredraget i helgen en fin redegjørelse for hva åndelighet er i holistisk pedagogikk, nemlig KJÆRLIGHETEN! Kjærligheten til en selv, sine medmennesker, dyr og planter, verden, naturen, osv. Begrepet
kjærlighet møter man ikke så ofte på i litteraturen om pedagogikk, men i holistisk pedagogisk litteratur er det et fokus på kjærligheten og dens kraft til alt godt.


Men, i forlengelse av denne teksten hadde jeg tenkt å legge ut et bilde av kjærlighet fra internett, og i mitt søk på LOVE dukket det opp stort sett bilder av kjærligheten mellom mann og kvinne. Dette viser hvor ensrettet kjærligheten er i vår vestlige verden. Den begrenser seg til mann/kvinne og mor/barn. Men i holistisk pedagogikk er forståelsen av kjærlighet noe som går utover det seksuelle og biologisk betingede. Det innlemmer alt og alle, og går til og med utover budet om nestekjærligheten (som begrenser seg til medmennesker). Redningen ble ordet "compassion", og her er et bilde og sitat fra Dalai Lama.Bilderesultat for compassionBilderesultat for compassion