Holistisk pedagogikk

Holistisk pedagogikk

torsdag 10. august 2017

Store ord og mange lovnader

Da er det snart skolestart og med det åpner vi dørene igjen. I år er det Stortingsvalg og i media leser man om de ulike løftene politikerne har på programmet. Mye bra og mange lovende ord, men sett fra et holistisk pedagogisk perspektiv ikke den retningen vi ønsker.

Vi kan i dag begynne med Erna Solbergs ønske og lovnad om en milliard kroner til tidlig innsats i skolen, og krav om spesiallærere i tidlig skrive og leseopplæring, samt spesialpedagogikk blant alle ansatte i skolen. Dette for at ingen elever skal henge etter, og med det «raskt kan oppleve mestring, læringsglede og spennende skoletimer sammen med klassen sin igjen».

Dette er flott og fint, men politikerne glemmer en ting og det er at formen/praksisen i skoletimene kan være en årsak til mangel på interesse i å lære, og med det være grunnen til lese/skrivevansker. Timene blir ikke spennende ved å kunne lese og skrive, det er spennende timer som bygger opp interessen for å kunne lese og skrive. Opplever elevene spennende timer med tilpassede utfordringer der de får brukt seg selv ut fra sine forutsetninger og interesser i et større fellesskap med tilhørighet og variasjon og mangfold, ville kanskje ikke eleven hatt lese/skrivevansker i utgangspunktet.(Hentet fra: https://www.google.no/search?q=school+tired+children&safe=active&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwj0q4CP0c3VAhUPUlAKHUnzBRYQsAQIJg&biw=1280&bih=593#imgrc=6SkBCRQbtA1JNM:)