Holistisk pedagogikk

Holistisk pedagogikk

fredag 5. mai 2017

Fådelt skole i Norge, en organiseringsform som står i tråd med Holistisk Pedagogikk

Dette er en artikkel skrevet av Anita Berg Olsen (førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Nesna), som tar for seg tema fådelt skole, også kalt aldersblandede skoler, eks: Montessori. Fådelt skole er noe som karakteriserer holistisk pedagogikk og ut fra det jeg leser er dette en organiseringsform flere bygdeskoler rundt om Norge tyr til. Hun legger fram mange gode sider ved en slik ordning. Ta en titt.

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/145879/BergOlsenAldersblanding.pdf?sequence=1


Videre har vi Vegar Kvam med artikkelen "Bygdeskoler med fådelt ordning – en aktuell politisk og pedagogisk utfordring". Han poengterer utfordringen man har ved en slik ordning da denne er i mangel på en pedagogisk praksis. Men en slik pedagogisk praksis finner man i holistisk pedagogikk, da dette er et grunnleggende prinsipp i arbeidet med å møte den enkelte elev og hans/hennes læreforutsetninger. Ta en titt på Kvam sin artikkel.  

https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_2-2013/BS-2-13_web_Kvam.pdf


(bildet hentet fra: https://www.themontessorischool.wa.edu.au/image/?image=/img/uploaded/content/94f7879672c72545d54cccd62eaaf234.jpg&w=300&h=225&mode=stretch&q=90)