Holistisk pedagogikk

Holistisk pedagogikk

mandag 1. august 2016

Arne Næss og holistisk pedagogikk.

Det er synd at Arne Næss er død for ellers skulle jeg ha fortalt han om holistisk pedagogikk. I kapittel 7 i boka «Livsfilosofi, et personlig bidrag om følelser og fornuft» skrevet av Næss deler han tanker om utdanning i lys av hans redegjørelse om relasjonen mellom fornuft og følelser. Her legger han fram hva utdanningen bør inneha så som undring, begeistring, engasjement, kreativitet, lidenskap, vennskap, osv. (kvaliteter forbundet med følelser). Det Næss etterlyser, og som han selv ikke finner et bedre begrep på, er holistisk pedagogikk! Han sier, etter å ha beskrevet sine utdanningidealer, at:

«Hva slags skole og pedagogikk får vi da? Ikke kunnskapsskole. Ikke prosess-skole, heller, selv om læringsprosesser blir satt i sentrum. Følelsesskole? Neppe. Men forslagene mine innebærer en avgjørende, positiv revurdering av følelsenes rolle som motiverende faktorer i undervisning» (Næss, 1998, s. 153). 

Det man får kjære Næss er en holistisk skole!

Litteratur:

Næss, A. (1998) Livsfilosofi. Et personlig bidrag om følelser og fornuft. Universitetsforlaget, Oslo.


(Bilde hentet fra: http://vaktbikkja.medialaben.no/artikkel/18120047)